Anvisning till Valet af Läkemedel för Allmänna Sjukvården, till inrättande af Socken-Apothek, enligt Kongl Maj:ts nådigaste befallning; på Kongl Sundhets-Collegii anmodan, författad af dess ledamot M Pontin.

Author : rehan

Henrik A Nordström 1816. Samtida skinnryggband med marmorerat pärmpapper, första upplagan, 296 sidor. Ett mycket bra exemplar.

Product Enquiry

Description

Henrik A Nordström 1816. Samtida skinnryggband med marmorerat pärmpapper, första upplagan, 296 sidor. Ett mycket bra exemplar.

Additional information

Year

Total Pages

296

Author